Partnerschulen

  • OS an der Ronzelenstrasse / www.sz-ronzelen.de – Sportschule; Kaderspieler (Einzeltraining)
  • KGS Brinkum / www.kgs-stuhr.de – AG Montags 14:00-15:30

  • KGS Leeste / www.kgs-leeste.de – AG Mittwochs 14:00-15:30

  • GS Brinkum / www.gs-stuhr-brinkum.de – AG Dienstags 14:30-15:30

  • GS Karl-Lerbs Strasse / www.schule-kls.de – AG Dienstags u. Donnerstag 11:40-13:00

  • GS Delfterstrasse / www.gs-delfterstrasse.de – AG Donnerstags 14:30-15:30

  • GS in der Vahr / www.indervahr.schule.bremen.de – AG Donnerstags 14:00-15:00 u.15:00-16:00

  • OS Roter Sand / www.oberschulerotersand.de – AG Freitags 13:30-15:00

  • OS Wilhelm-Kaisen / www.wilhelm-kaisen-os.de – AG Montags 13:30-15:00